ORGANIZACIJA I SJEDIŠTE

Zavod za vodoprivredu u Republici Srpskoj je osnovan 1992. godine u cilju razvoja i planiranja vodne infrastrukture sa pozicija "Integralnog upravljanja vodnim resursima".

Cijeneći geografski položaj, demografski aspekt, kao i aspekte vezane za vodnu infrastrukturu i komunikacije, a posebno centralni geografski položaj u odnosu na dva najveća i najbitnija područja u Republici Srpskoj, Zavod je organizovan na teritorijalnom principu i na sljedeći način:

BIJELJINA: Centrala i sjedište

ISTOČNO SARAJEVO: Kancelarija

TREBINJE: Kancelarija

BANJA LUKA: Kancelarija
 
ISTORIJAT

U Republici Bosni i Hercegovini, u okviru prethodne Jugoslavije, 1952. godine je osnovan Zavod za vodoprivredu sa sjedištem u Sarajevu. U periodu od 1952. godine do 1970. godine, Zavod je zapošljavao oko 20 radnika i uglavnom se bavio poslovima planiranja i projektovanja u oblasti vodoprivrede.

Tokom 1970. godine, izvršeno je fuzionisanje Zavoda za vodoprivredu i firme Poljoprojekta iz Sarajeva, a novoformiranoj firmi dato je ime Zavod za vodoprivredu. Firma Poljoprojekt iz Sarajeva, zapošljavala je 25 radnika a obavljala je poslove projektovanja u oblasti poljoprivrede.

U periodu od 1970. godine do 1991. godine, Zavod se razvio u veoma moćnu naučno-istraživačku organizaciju. Zapošljavao je preko 250 radnika, od čega je 60% visokostručne spreme-građevinske, tehnološke, elektrotehničke, biološke, mašinske, poljoprivredne, šumarske, geodetske, geološke, ekonomske, pravne i prevodilačke specijalnosti. Bio je registrovan kao naučno-istraživačka organizacija. Izdavao je časopis "Naša vodoprivreda" i ediciju "Radovi". Zavod je raspolagao sa: Centrom za dokumentaciju, Računskim centrom i Laboratorijom za ispitivanje voda.

Naučnim i stručnim metodama uz primjenu moderne računske opreme, vršena su istraživanja, radile studije, projekti i konsalting uslugu u vodoprivredi.

Veći broj sadašnjih zaposlenih u Zavodu za vodoprivredu-Bijeljina, prije rata je bio zaposlen u Zavodu za vodoprivredu-Sarajevo, gdje su stekli značajna iskustva u oblasti voda.

U okviru Zavoda, 1984. godine je formirana Vodoprivredna laboratorija. Raspolagala je sa oko 800 m2 korisnog laboratorijskog prostora (650 m2 novi i 150 m2 postojeći). Zapošljavala je 20 radnika od čega 11 sa visokom stručnom spremom-hemičara, biologa i 9 tehničara hemijskog i mikrobiološkog smjera.

U okviru laboratorijskog prostora nalazile su se bogato i savremeno opremljene laboratorijske jedinice: za ispitivanje pitkih i otpadnih voda, biološka, toksikološka i tehnološka ispitivanja voda.

Odmah nakon izbijanja rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine i u ratnim uslovima došlo je do demografsko-migracione eksplozije u smjerovima nacionalne podjeljenosti, koja je ostavila posljedice i na Zavod za vodoprivredu.

Tako je u ratnim uslovima, na podrucju BiH došlo do formiranja tri Zavoda za vodoprivredu, i to: dva u Federaciji BiH sa sjedištima u Sarajevu i Mostaru i jednog u Republici Srpskoj sa sjedištem u Bijeljini. U sva tri Zavoda izvršena je vlasnička transformacija državnog kapitala u privatni kapital i samofinansiraju se.

Copyright © 2007 by Zavod za vodoprivredu. Developed by Saša Lakić. All rights reserved.